L1-Hari kanak-kanak

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

Ada banyak makanan di atas meja.

Ada kuih, buah dan ayam goreng.

Hari ini hari kanak-kanak.

Sila lukis ayam goreng di bawah.

Start drawing!