L1- alatan ke pantai

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

Abang sedang berenang.

Pelampung abang warna merah .

Abang guna pelampung.

Sila lukis pelampung di bawah.

Start drawing!