konsonan wa

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia
Sila padankan perkataan dengan gambar.
wad
wap
wati
wat
Sila bulat wap di bawah.
Start drawing!