konsonan wa

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

wad

wap

wati

wat

Sila bulat wap di bawah.

Start drawing!