L1-konsonan tan

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila pilih jawapan yang betul.

pantun

rutin

satin

santan

Sila bulat santan di bawah.

Start drawing!