konsonan ta

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia
Sila padankan perkataan dengan gambar.
tepi
tebu
tin
teko
Sila tulis nombor tiga di bawah.
Start drawing!