konsonan ta

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

tepi

tiga

tisu

teko

Sila tulis nombor tiga di bawah.

Start drawing!