konsonan ra

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila pilih jawapan yang betul.

feri

cari

curi

hari

Sila bulat guru di bawah.

Start drawing!