L1-konsonan ran

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila pilih jawapan yang betul.

cerun

gurun

jiran

joran

Sila bulatkan joran di bawah.

Start drawing!