konsonan pa

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila pilih jawapan yang betul.

kopi

lupa

dupa

bapa

Sila lukis bapa di bawah.

Start drawing!