konsonan p

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia
bapa
Sila pilih jawapan yang betul.
apa
api
Sila lukis bapa di bawah.
Start drawing!
dupa