konsonan p

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia
Sila padankan perkataan dengan gambar.
pala
paku
pan
papa
Sila warnakan buah pala di bawah.
Start drawing!