konsonan na

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

bina

nona

noda

Sila bulatkan orang Cina yang terdapat dalam gambar ini.

Start drawing!