konsonan n

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia
Sila padankan perkataan dengan gambar.
Sila bulatkan orang Cina yang terdapat dalam gambar ini.
bina
Start drawing!
nona
noda