konsonan la

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

bulu

beli

jala

cili

Berapakah bola yang terdapat dalam gambar ini?

Start drawing!