konsonan l

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia
Sila padankan perkataan dengan gambar.
Berapakah bola yang terdapat dalam gambar ini?
Start drawing!
bulu
beli
jala
cili