konsonan h

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia
Sila padankan perkataan dengan gambar.
Dahi
Hidu
Haba
Hai
Hobi
Bahu