konsonan ban

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia
Sila padankan perkataan dengan gambar.
babun
kebun
jubin
beban
Sila bulat babun di bawah.
Start drawing!