Karangan Catatan

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul untuk menjadikannya satu karangan lengkap
Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
Age: 10 - 11