Di bilik darjah

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia
Sila padankan perkataan dengan gambar.
Saya juga suka menulis.
Saya suka membaca buku.
Saya simpan buku di dalam almari.
Sila bulatkan budak yang sedang membaca buku di bawah.
Start drawing!