Vokal aeiou

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
School grade: Malaysia Malaysia

a

Baca dan rakam suara di sini.

e

Baca dan rakam suara di sini.

i

Baca dan rakam suara di sini.

o

Baca dan rakam suara di sini.

u

Baca dan rakam suara di sini.

e

Baca dan rakam suara di sini.