Vokal aeiou

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
School grade: Malaysia Malaysia
o
a
Baca dan rakam suara di sini.
Baca dan rakam suara di sini.
u
Baca dan rakam suara di sini.
e
Baca dan rakam suara di sini.
e
Baca dan rakam suara di sini.
i
Baca dan rakam suara di sini.