vokal aeiou

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
School grade: Malaysia Malaysia
a
o
Baca dan rakam suara di sini.
Baca dan rakam suara di sini.
e
u
Baca dan rakam suara di sini.
Baca dan rakam suara di sini.
i
e
Baca dan rakam suara di sini.
Baca dan rakam suara di sini.