perkataan KV+KV+KV

Murid pemulihan Khas
Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
Age: 8 - 9
Tags: pemulihan khas
P
T
E
L
A
G
A
K
N
U
P
W
B
M
V
W
I
E
S
O
E
V
D
E
P
U
I
R
E
M
T
C
F
U
U
K
O
A
M
U
A
H
K
J
T
W
L
B
A
T
N
E
E
I
E
V
A
U
L
F
I
W
R
L
R
O
V
T
U
A
G
C
E
H
I
O
L
L
O
L
M
C
T
N
A
C
J
Y
F
Y
U
H
A
T
H
P
I
U
C
F