perkataan KV+KV+KV

Murid pemulihan Khas
Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
Age: 8 - 9
Tags: #Pemulihan Khas
P T E L A G A K N U
P W B M V W I E S O
E V D E P U I R E M
T C F U U K O A M U
A H K J T W L B A T
N E E I E V A U L F
I W R L R O V T U A
G C E H I O L L O L
M C T N A C J Y F Y
U H A T H P I U C F