Perkataan berlawanan

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
School grade: Malaysia Malaysia
Perkataan berlawanan
2. Pilih jawapan yang betul.
1. Baca dan rakam suara di sini.
tinggi
rendah