L1 - konsonan s

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
School grade: Malaysia Malaysia
Start drawing!
san
Baca dan rakam suara di sini.
sen
Baca dan rakam suara di sini.
sin
Baca dan rakam suara di sini.
son
Baca dan rakam suara di sini.
sun
Baca dan rakam suara di sini.
sen
Baca dan rakam suara di sini.