L1 -Guru saya

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
School grade: Malaysia Malaysia
Ini guru saya
Baca dan rakam suara di sini.
Nama guru saya Cikgu Lai.
Baca dan rakam suara di sini.
Cikgu Lai ajar saya Bahasa Melayu.
Baca dan rakam suara di sini.
Sila lukis guru di bawah.
Start drawing!