konsonan f

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
School grade: Malaysia Malaysia
fi
Baca dan rakam suara di sini.
fo
Baca dan rakam suara di sini.
fa
Baca dan rakam suara di sini.
fu
Baca dan rakam suara di sini.
fe
fe
Baca dan rakam suara di sini.
Baca dan rakam suara di sini.