konsonan d

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
School grade: Malaysia Malaysia
Start drawing!
dan
Baca dan rakam suara di sini.
den
Baca dan rakam suara di sini.
din
Baca dan rakam suara di sini.
don
Baca dan rakam suara di sini.
dun
Baca dan rakam suara di sini.
den
Baca dan rakam suara di sini.