Viktorina apie Lietuvą

Language: Lithuanian
Subject: Mokslas > Viktorina
School grade: Lithuania Lithuania
Ką žinai apie Lietuvą?
Kokiame mieste stovi Gedimino pilis?
Parašyk visų Lietuvos sostinių pavadinimus.
Nupiešk Lietuvos vėliavą?
Start drawing!
Nutempk nuotrauką ant pavadinimo
Pažiūrėk filmuką ir surašyk miestų pavadinimus nuo didžiausio iki mažiausio.
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
Apie kokį miestą dainuojama?
Surask 5 didžiausių miestų pavadinimus.
K
A
U
N
A
S
R
C
K
M
E
N
W
C
T
U
L
Y
R
J
B
K
L
A
I
P
Ė
D
A
L
D
W
Š
I
A
U
L
I
A
I
I
W
K
J
P
V
U
I
F
H
M
V
I
L
N
I
U
S
V
O
P
A
N
E
V
Ė
Ž
Y
S
S
T
R
R
V
U
J
G
U
A
E
S
O
B
B
F
J
E
D
D
T
U
F
T
L
G
A
C
J
V
F