Viktorina apie Lietuvą

Language: Lithuanian
Subject: Mokslas > Geografija
School grade: Lithuania Lithuania
Ką žinai apie Lietuvą?
Parašyk visų Lietuvos sostinių pavadinimus.
Trakai
Vilnius
Kernavė
Kaunas
Nupiešk Lietuvos vėliavą?
Start drawing!
NUVILK PAVEIKSLĖLĮ ANT REIKIAMO PAVADINIMO.
Apie kokį miestą dainuojama?
Surask penkis didžiausių miestų pavadinimus?
T
V
U
T
P
W
E
M
U
P
Š
I
A
U
L
I
A
I
C
Y
T
B
A
L
Y
T
U
S
D
R
L
K
A
U
N
A
S
A
J
V
K
L
A
I
P
Ė
D
A
V
K
M
K
V
I
L
N
I
U
S
N
D
D
W
U
N
O
K
J
W
N
D
P
A
N
E
V
Ė
Ž
Y
S
K
T
V
L
F
F
P
S
I
N
R
G
K
O
D
A
B
C
G
H
Pažiūrėk filmuką ir surašyk miestų pavadinimus nuo didžiausio iki mažiausio.
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.