ความหมายคำคุณศัพท์ มินนะ 12

Language: Japanese
Subject: 日本語 > 文法
Age: 17 - 18