Factorización de trinomio ordenado 01

Factorizar trinomio ordenado con a=1
Language: Spanish
Subject: Matemáticas > Álgebra
Age: 14 - 15
Tags: factorización, trinomio, trinomio ordenado, algebra