DISCRIMINACIÓ AUDITIVA

Discriminació auditiva de la vocal "i". Assenyalar els dibuixos que comencen per la vocal "i".
Language: Spanish
Subject: Educación Infantil > Conciencia fonológica
Age: 3 - 6
Tags: #educacion infantil, #conciencia fonológica, #discriminació auditiva
Assenyala els objectes que comencen per la vocal i