Trabajo tema 2 xeo e hist

Language: Spanish
Subject: Ciencias Sociales > Historia
School grade: Spain Spain
Trabajo tema 2 xeo e hist
1.Une os seguintes enunciados
· adobe madeira a cubríase o teito con canas e palla
·Os aldeáns vivían
· levantaban as súas casa fabricaban os seús mobles
·As vivendas eran
·Os campesiños
·pequenas aldeas
·As vivendas contruíanse
·sinxelas e pequenas
2.Pon as partes dunha vivenda campesiña
3.Encontra as seguintes palabras
As palabras son: campesiños, bosque, vivenda, horta, arado, hucha , aldea e froitos.
R
F
S
M
H
J
R
I
L
O
K
E
O
I
O
M
B
E
N
H
T
V
Ñ
A
R
A
D
O
S
O
F
E
I
W
H
U
C
H
A
R
R
U
S
V
H
D
L
I
A
T
O
Q
E
W
E
S
H
L
V
A
I
S
P
U
D
N
D
F
S
G
T
O
M
I
S
E
D
K
V
B
O
B
A
R
A
E
M
A
I
K
S
Y
C
J
L
A
R
S
C
R