ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΦΩΝ

Language: Greek
Subject: Ελληνικά > Ναυσιπλοΐα

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΦΩΝ

Να αντιστοιχίσετε σωστά την κάθε συντομογραφία ή το κάθε σύμβολο με την ερμηνεία του.

Πραγματικό βάθος ορίζοντα

σφ

Βθ

Κέντρο Σελήνης

Ύψος από τον ορατό ορίζοντα

SD

Φαινόμενο ύψος (με διόρθωση R)

Ηλ

Πάνω χείλος Ήλιου

Ημιδιάμετρος

Ηφ'

Αληθές ύψος

Εργαλειακό ύψος εξάντα

Ητ

Κέντρο Ήλιου

Εργαλειακό σφάλμα εξάντα

Ηρ