La gent de Palestina

Els grups socials del temps de Jesús.
Language: Catalan
Subject: Religió > Religió Catòlica
Age: 9 - 10
En lletres majúscules