MOVIMENTS MIGRATORIS I GLOBALITZACIÓ 1

Conèixer els diferents tipus de globalització i moviments migratoris.
Language: Catalan
Subject: Ciències Socials > Organització territorial
Age: 10 - 12