Математическа верижка - 1.клас

събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване
Language: Bulgarian
Subject: друго > друго
Age: 6 - 7