многоцифрени числа

многоцифрени числа
Language: Bulgarian
Subject: Математика > Събиране
Age: 10 - 11
Попълни пропуснатите числа.
17 дес. =
стот. +
дес.
16 стот. =
хил. +
стот.
10 стохил. =
млн. +
стохил.
Пресметни, за да си направиш коледна елха от числа.
1862 + 503 =
9425 + 5135 =
56 281 + 27 434 =
387 105 + 41 534 =
Подреди, така че да е вярно.
Намери сборовете, за да украсиш елхата.
6852
35 910
2068
+
+
+
3856
6234
25 675
279 634 213
284 530
+
+
57 214
183 053 251
462 687 464
341 744
61 585
13 086
5924
Пресметни и открий думата.
1845 + 264 =
1845 + 1264 =
26 740 + 4520 =
26 740 + 14 520 =
356 004 + 178 100 =
586 105 + 217 540 =
31 260
41 260
803 645
Л
Е
А
534 104
2109
3109
Д
К
О